AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 3. 6. 2024.

Doplňkové služby

BLESKmobil Internet

Na BLESKmobil předplacených kartách je doplňková služba BLESKmobil INTERNET přednastavena. Pokud si účastník neaktivuje jeden z tarifních balíčků BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den. BLESKmobil Internet na den i tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc zahrnují pouze datová spojení uskutečněná na území ČR a v Zóně 1. Datová spojení uskutečněná v sítích zahraničních poskytovatelů v Zóně 2 a 3 se účtují sazbou dle tarifu BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ.

Objem dat na 24 hodin50 MB do 24 hodin od prvního připojení
Cena za každých započatých 24 hodin25,00Kč
BLESKmobil Portály zdarma0,00Kč

Cena je účtována za první připojení po (a) aktivaci SIM, (b) uplynutí období platnosti minulého objemu dat na den, (c) deaktivaci tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc bez současné aktivace jiného, (d) uplynutí období platnosti tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc bez jeho současného obnovení nebo (e) obnovení služeb na SIM kartě omezených či přerušených dle smlouvy či zákona. Objem dat je platný nejvýše po dobu 24 hodin od okamžiku prvního připojení: po uplynutí tohoto období nebo dřívější aktivací tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc či omezením nebo přerušením služeb na SIM kartě dle smlouvy či zákona se nevyčerpaný zůstatek objemu dat na 24 hodin bez náhrady zruší. Od vyčerpání objemu dat do konce období jeho platnosti není možné jednorázové obnovení ani automatické navýšení objemu dat.

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS nebo v internetové samoobsluze.
Je‑li Kredit dostatečný k pokrytí ceny balíčku, aktivaci provedete zasláním bezplatné SMS ve tvaru MINI A na 999340 pro aktivaci BLESKmobil Internet MINI na měsíc nebo MIDI A pro aktivaci BLESKmobil Internet MIDI na měsíc nebo MAX A pro aktivaci BLESKmobil Internet MAX na měsíc nebo MEGA A pro aktivaci BLESKmobil Internet MEGA na měsíc nebo ULTRA A pro aktivaci BLESKmobil Internet ULTRA na měsíc. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven; nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou bez náhrady ruší. Automatické obnovení balíčku neproběhne, pokud si jej deaktivujete pomocí SMS na 999340 ve tvaru MINI D, MIDI D, MAX D, MEGA D nebo ULTRA D. Balíček je poté nutné znovu aktivovat; do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den. Automatické obnovení balíčku rovněž neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí jeho ceny. Po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku, se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem. Do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v tarifních balíčcích Bleskmobil Internet na měsíc, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku Bleskmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze.

Odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze je možné objednat jednorázové navýšení objemu dat o 500 MB k aktivnímu tarifního balíčku. Navýšený objem dat o 500 MB má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší.

Navýšení objemu dat o 500 MB je možné objednat opakovaně. V případě, že si účastník v průběhu čerpání jednoho z balíčků aktivuje druhý, platí i pro balíčky KLASIK, TOP a STAR původní balíček se mu deaktivuje v okamžiku aktivace nového balíčku. Není možné mít současně aktivovány oba balíčky. Při změně balíčku se bez náhrady ruší nevyčerpaný zůstatek dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného objemu dat).

K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného objemu dat) bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Speciální tarifní balíček BLESKmobil Internet

Tarifní balíček BLESKmobil Internet START na měsíc je rekurentní (obnovující se) tarifní balíček, který nelze aktivovat na žádost účastníka.
Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven; nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou bez náhrady ruší. Automatické obnovení balíčku neproběhne, pokud si jej deaktivujete pomocí SMS na 999340 ve tvaru START D. Balíček poté není možné znovu aktivovat a uplatní se sazba BLESKmobil Internet na den. Automatické obnovení balíčku rovněž neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí jeho ceny. Po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku, se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem. Do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den. Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v tarifním balíčku Bleskmobil Internet START na měsíc, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku Bleskmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera) D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze.
Odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze je možné objednat jednorázové navýšení objemu dat o 500 MB k aktivnímu tarifního balíčku. Navýšený objem dat o 500 MB má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navýšení objemu dat o 500 MB je možné objednat opakovaně. V případě, že si účastník v průběhu čerpání balíčku aktivuje jiný balíček Bleskmobil Internet na měsíc nebo balíček KLASIK, TOP či STAR balíček BLESKmobil Internet START na měsíc se mu deaktivuje v okamžiku aktivace nového balíčku.
Není možné mít současně aktivovány oba balíčky. Při změně balíčku se bez náhrady ruší nevyčerpaný zůstatek dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného objemu dat). Pokud je balíček BLESKmobil Internet START na měsíc z výše uvedených důvodu deaktivován, není možné jej znovu aktivovat.
K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného objemu dat) bez náhrady rovněž dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Balíček 24 NEO

Neomezený objem dat v ČR bez limitu rychlosti po dobu 24 hodin.

Balíček 24 NEO je jednorázový balíček s platností 24 hodin od aktivace. Spotřeba dat v rámci balíčku se nezapočítává do spotřeby dat v rámci datových balíčku nebo kombinovaného balíčku.
Balíček 24 NEO je možné aktivovat v samoobsluze BLESKmobil nebo aktivaci provedete zasláním bezplatné SMS ve tvaru 24NEO na 999340. Balíček je možné bez nároku na vrácení ceny balíčku deaktivovat před uplynutí 24 hodin zasláním bezplatné SMS ve tvaru 24STOP na 999340.

1. Limit objemu dat pro roaming v zóně EU však vždy odpovídá minimálně výši stanovené nařízením EU č. 2022/612, o roamingu, v platném znění, a předpisy vydanými k jeho provedení, zejména čl. 42 odst. 2 prováděcího nařízení Komise EU č. 2016/2286. Do tohoto limitu můžete během 24 hodin v zahraničních státech EU čerpat (tj. stahovat a odesílat) data v rámci ceny balíčku; tento limit nezakládá samostatný objem dat pro zahraniční státy. Za data vyčerpaná v zahraničních státech EU nad tento limit je vám BLESKmobil oprávněna účtovat příplatek za roaming, a to v maximální výši stanovené čl. 8 odst. 1 nařízení EU č. 2022/612, o roamingu, v platném znění. Výše příplatku je uvedena dále v sekci „BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ“.

2. Dle podmínek poskytování internetového připojení uvedeného v ceníku BLESKmobil.

Balíčky KLASIK a TOP

Balíček KLASIK je unikátní balíček pro volání nebo SMS na mobilní čísla poskytovatelů, poskytujících služby elektronických komunikací v ČR, a na pevné linky v rámci ČR, který obsahuje i datový objem. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat volné jednotky v rámci nového balíčku.

Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru KLASIK(mezera)A pro aktivaci balíčku KLASIK na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými jednotkami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných jednotek i objemu dat bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. Automatická obnova balíčku KLASIK má přednost před obnovou balíčku Volání na týden.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje volná jednotka (tj.tarifikace 60+60). Za každou odeslanou 1 SMS se spotřebuje volná jednotka. Volání a SMS se účtují přednostně z volných jednotek balíčku KLASIK, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání volných jednotek balíčku KLASIK před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku. Po vyčerpání všech volných jednotek z balíčku KLASIK, je možné požádat o reset balíčku, a to odesláním bezplatné SMS ve tvaru KLASIK(mezera)R na telefonní číslo 999340. Aktuální balíček se zruší a je aktivován nový balíček s novým základním objemem a novou platností 30 dní od doručení potvrzující SMS o aktivaci balíčku.
Nespotřebované volné jednotky ani objem dat, pocházející z aktuálního 30denního období, se nepřevádí do následujícího 30denního období. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky i objem dat propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté jednotky ani objem dat se náhrada neposkytuje. Volné jednotky neplatí pro volání a SMS na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné jednotky nelze například využít na informační služby, informační linky, linky s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex, DMS ani prémiové SMS). Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR. Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v balíčku KLASIK, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat.

Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku KLASIK; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze.

Odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze je možné objednat jednorázové navýšení objemu dat o 500 MB k aktivnímu balíčku. Navýšený objem dat o 500 MB má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení balíčku. Nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou balíčku bez náhrady ruší.

Výhody balíčku KLASIK je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula. Balíčky KLASIK, TOP,  STAR, 50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200 a tarifní datové balíčky nejsou vzájemně kompatibilní a v případě aktivace jiného z nich, dochází k deaktivaci již aktivního balíčku, bez převedení nevyčerpaných volných jednotek ani objemu dat.

Automatické obnovení je možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru KLASIK(mezera)D na telefonní číslo 999340.

Balíčky TOP a STAR

Balíčky TOP a STAR jsou unikátní balíčky pro neomezené volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Balíčky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU). Balíčky neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části
B ceníku (balíčky nelze například využít na informační služby, informační linky, linky
s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex). Za každých započatých
60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná minuta (tj. tarifikace 60+60).

Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS. Balíčky je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru TOP(mezera)A pro aktivaci balíčku TOP nebo STAR(mezera)A pro aktivaci STAR na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení.

Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy
k plynulému poskytnutí nového balíčku. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných jednotek i objemu dat bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. Automatická obnova balíčků TOP nebo STAR má přednost před obnovou balíčku Volání na týden.

Nespotřebované volné jednotky ani objem dat, pocházející z aktuálního 30denního období, se nepřevádí do následujícího 30denního období. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky i objem dat propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku.

Za zaniklé či propadnuté jednotky ani objem dat se náhrada neposkytuje.
Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v balíčcích TOP a STAR, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat.

Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku TOP nebo STAR; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze.

Odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze je možné objednat jednorázové navýšení objemu dat o 500 MB k aktivnímu balíčku. Navýšený objem dat o 500 MB má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít
k obnovení balíčku. Nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou balíčku bez náhrady ruší.

Výhody balíčku TOP nebo STAR je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Balíčky KLASIK, TOP, STAR, 50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200 a tarifní datové balíčky nejsou vzájemně kompatibilní a v případě aktivace jiného z nich, dochází k deaktivaci již aktivního balíčku, bez převedení nevyčerpaných volných jednotek ani objemu dat. Automatické obnovení je možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru TOP(mezera)D nebo STAR(mezera)D na telefonní číslo 999340.

Podmínky poskytování internetového připojení

*Technologii 5G může účastník využít, pokud splňuje tyto podmínky: (a) využívá mobilní zařízení umožňující připojení k 5G síti a SIM kartu podporující tuto technologii (iSIM), (b) čerpá služby v oblasti pokryté signálem 5G sítě.

Faktory ovlivňující rychlost mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem
 • zvolený tarif či služba
 • zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého účastník službu využívá
 • počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • charakter budovy, ve které službu využíváte, nová výstavba
 • frekvenční pásmo, cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, jehož síť účastník v zahraničí využívá

Dopad stanovených parametrů kvality internetového připojení na možnost jeho užívání

Služba s datovým limitem není určena pro přehrávání videí či streaming v HD kvalitě nebo vyšší, pro stahování ani zálohování velkých objemů dat, aktualizace software na pozadí, nepřetržité monitorování ani využívání dalších datově náročných služeb.

Specializované služby a jejich vliv:

Specializované služby aktuálně nejsou poskytovány.

Speciální ustanovení o vadách internetového připojení a odpovědnosti za ně:

 • Vadou služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování či vkládání pod 25 % inzerované rychlosti, a to po souvislou dobu delší než 40 minut (velká trvající odchylka) nebo během 60 minut alespoň pětkrát po souvislou dobu minimálně 2 minuty (velká opakující se odchylka). Na účastníky, kteří stávající tarif sjednali před 1.10.2020, se tyto definice vady služby uplatní od 1.1.2021 v souladu se všeobecným oprávněním č. VO-S/1/08 2020-9. Těmto účastníkům je zveřejnění uvedených změn oznámeno předem v souladu se zákonem způsobem pro zasílání vyúčtování.

 • Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání mohu mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo vkládání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb.
 • Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu.
 • Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, má právo podat reklamaci kvality služby, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne výskytu vady. V případě, že se nejedná o výpadek či odstávku služby, které zná poskytovatel služby z vlastních provozních údajů a o nichž informuje hlášením na bezplatné lince 800 184 084, je pro zabezpečení práv účastníka z odpovědnosti za vady nezbytné, aby v době trvání změny výkonu služby ohlásil poruchu na lince 800 184 084, aby poskytovatel služby mohl provést včasné měření aktuálního výkonu služby.
 • V případě, že poskytovatel služby v rámci šetření reklamace shledá reklamaci oprávněnou, vadu odstraní, je-li odstranitelná, a do jednoho měsíce od vyřízení reklamace vrátí účastníkovi částky zaplacené za reklamované služby. V případě, že je vada neodstranitelná, má účastník i poskytovatel služby právo odstoupit od smlouvy, pokud prokazatelně doručí oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy účastník obdrží oznámení o vyřízení reklamace. Účastník je povinen doručit odstoupení na aktuální adresu sídla poskytovatele, a to spolu se SIM kartou. Smlouva zanikne doručením oznámení o odstoupení (spolu se SIM kartou, odstupuje-li účastník) druhé straně smlouvy.

Výhodných 200

Cena za 30 dnů (vč. DPH)200 Kč
Volání a SMS200 volných jednotek

Výhodných 200 je unikátní balíček pro volání a SMS na mobilní čísla poskytovatelů, poskytujících služby elektronických komunikací v ČR, a na pevné linky v rámci
ČR. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat
volné jednotky v rámci nového balíčku. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru VYHODNYCH200(mezera)
A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku
dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými jednotkami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného
kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček
opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných jednotek bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo
přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky
k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených automatických obnov balíčku má přednost automatická obnova datového
balíčku před hlasovým balíčkem.

Balíček Výhodných 200 není kompatibilní s balíčky 50 MINUT, 100 MINUT, KLASIK, TOP a STAR a v případě aktivace některého z nich, dochází k deaktivaci již aktivního balíčku Výhodných 200, bez převedení nevyčerpaných volných jednotek.

Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru VYHODNYCH200(mezera)D na telefonní číslo 999340. Volné jednotky neplatí pro volání a SMS na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné jednotky
nelze například využít na informační služby, informační linky, linky s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex, DMS ani prémiové SMS). Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Nespotřebované volné jednotky, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené jednotky se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené jednotky zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde‑li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté jednotky se náhrada neposkytuje.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka (tj. tarifikace 60+60). Za každou odeslanou 1 SMS se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka. Volání a SMS se účtují přednostně z převedených či volných jednotek balíčku Výhodných 200, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání převedených i volných jednotek balíčku Výhodných 200 před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku.

Výhody balíčku Výhodných 200 je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Volání na týden

Cena za 7 dní (vč. DPH)99 Kč

Volání na týden je unikátní balíček pro neomezené volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Balíček lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU). Balíček neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (balíček nelze například využít na informační služby, informační linky, linky s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex). Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná minuta (tj. tarifikace 60+60).

Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 7 dnů (7x24 hodin) od jeho aktivace či posledního obnovení. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček: uplynutím období platnosti dosavadního balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených automatických obnov balíčku má přednost automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)D na telefonní číslo 999340. Aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze nový balíček využívat.

Volání v rámci balíčku Volání na týden se účtuje přednostně před balíčky 50 MINUT, 100 MINUT nebo Výhodných 200, KLASIK nebo TOP nebo před marketingovou akcí „Volání na tři“, pokud je účastník využívá současně. Výhody balíčku Volání na týden je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

50 MINUT

50 MINUT je balíček pro volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat volné minuty v rámci nového balíčku. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru 50MINUT(mezera)A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými minutami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných minut bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených automatických obnov balíčku má přednost automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Automatická obnova balíčku 50 MINUT má přednost před obnovou balíčku Volání na týden. Balíčky 50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200, KLASIK, TOP a STAR
nejsou vzájemně kompatibilní a v případě aktivace jiného z nich, dochází k deaktivaci již aktivního balíčku, bez převedení nevyčerpaných minut.

Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru 50MINUT(mezera)D na telefonní číslo 999340. Volné minuty neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné minuty nelze například využít na informační služby, informační linky, linky s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex,). Volné minuty lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Nespotřebované volné minuty, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené minuty se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené minuty zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde‑li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné minuty propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté minuty se náhrada neposkytuje.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná minuta (tj. tarifikace 60+60). Volání se účtuje přednostně z převedených či volných minut balíčku 50 MINUT, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání převedených i volných minut balíčku 50 MINUT před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku.

Výhody balíčku 50 MINUT je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Po vyčerpání všech volných minut z balíčku 50 MINUT, je možné požádat o reset balíčku, a to odeslání bezplatné SMS ve tvaru 50MINUT(mezera)R na telefonní číslo 999340. Aktuální balíček se zruší a je aktivován nový balíček s novým objemem 50 minut a novou platností 30 dní od doručení potvrzující SMS o aktivaci balíčku.

100 MINUT

Balíček nelze aktivovat na žádost účastníka.

100 MINUT je balíček pro volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Jedná se o rekurentní
(obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat volné minuty v rámci nového
balíčku. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku dojde k jeho automatickému
obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými minutami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku,
automatické obnovení neproběhne; avšak po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku
a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných minut bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí
důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených
automatických obnov balíčku má přednost automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Automatická obnova balíčku 100 MINUT má přednost před obnovou balíčku Volání na týden. Balíčky 50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200, KLASIK, TOP a STAR nejsou
vzájemně kompatibilní a v případě aktivace jiného z nich, dochází k deaktivaci již aktivního balíčku, bez převedení nevyčerpaných minut. Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru 100MINUT(mezera)D na telefonní číslo 999340.

Volné minuty neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné minuty nelze například využít na informační služby, informační linky, linky s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97, audiotex,). Volné minuty lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Nespotřebované volné minuty, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je
zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené minuty se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené minuty zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde‑li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné minuty propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté minuty se náhrada neposkytuje.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná minuta (tj. tarifikace 60+60). Volání se účtuje přednostně z převedených či volných minut
balíčku 100 MINUT, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání převedených i volných minut balíčku 100 MINUT
před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku.
Výhody balíčku 100 MINUT je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Po vyčerpání všech volných minut z balíčku 100 MINUT, je možné požádat o reset balíčku, a to odeslání bezplatné SMS ve tvaru 100MINUT(mezera)R na telefonní číslo 999340. Aktuální balíček se zruší a je aktivován nový balíček s novým objemem 100 minut a novou platností 30 dní od doručení potvrzující SMS o aktivaci balíčku.

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ – je doplňková služba umožňující využívání služeb BLESKmobil i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming).
Službu lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora. Na BLESKmobil předplacených kartách je služba BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ přednastavena. Ceník roamingu platný od 1. 7. 2020:

 Účastníkům, kteří dříve sjednali tarif s odlišnou výší ceny MMS, je tato změna postupně oznamována způsobem pro zasílání vyúčtování v souladu se zákonem.

Způsob účtování

Odchozí hovory v zahraničí
 • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.
 • Ceny v Zóně 2 (Zbytek Evropy) a Zóně 3 (Ostatní) jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.
 • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
 • Příchozí hovory v zahraničí
 • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru. Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.
 • Příjem SMS a MMS v zahraničí
 • Bezplatně
 • Data
 • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • V Zóně 1 se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci BLESKmobil Internet na den a datových balíčků.
 • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v roamingu ve všech Zónách. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v ceně odpovídající maximálnímu limitu stanovenému nařízením EU č. 2022/612, o roamingu, v platném znění, tj. částce 50 EUR bez DPH. Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. BLESKmobil odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
 • U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v Zóně 1, je BLESKmobil oprávněn v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v Zóně 1 v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v Zóně 1 nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku v maximální výši přípustné podle Nařízení. Od 1. 1. 2024 tato výše činí 0,0369 Kč bez DPH (0,0446 Kč s DPH) za 1 MB dat čerpaných v zóně EU (tj. 44,60 Kč s DPH za 1 GB). Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1 kB.
 • Zóna 1 - EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie)

  Zóna 2 - Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar (Velká Británie), Guernsey, Jersey, Kosovo, Man, Moldavsko, Monako, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

  Zóna 3 - Ostatní: Všechny zbývající země

  Zneužití služeb elektronických komunikací v EU

  Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v Zóně 1 a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami nebo nižších než vnitrostátní ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte úhrada za jednotky spotřebované v Zóně 1.