Volejte 267 267 061

AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 9.2.2021.

Pravidla pro vrácení
zůstatku kreditu

Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil uzavřené se spotřebitelem s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb.

1.       Tato Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení účastnické smlouvy s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb („Pravidla“) vydala společnost O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, poskytující veřejně dostupné předplacené mobilní hlasové služby elektronických komunikací a související služby pod obchodní značkou „BLESKmobil“, a to dle odst. 8.8, článku 8, Všeobecných podmínek pro poskytování těchto služeb („Všeobecné podmínky BLESKmobil“).

2.       Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Pravidlech výslovně vymezeny, mají význam uvedený ve Všeobecných podmínkách BLESKmobil.

3.       Spotřebitel, jehož smlouva o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických komunikací BLESKmobil byla ukončena s převodem jím užívaného telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb, uplatňuje své právo na vrácení zůstatku zaplaceného kreditu („Kredit“) prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. 

4.       Žádost o vrácení zůstatku Kreditu je nutné podat do 30 kalendářních dnů po ukončení účastnické smlouvy, a to vyplněním požadovaných údajů v zákaznické samoobsluze a odesláním žádosti ke zpracování. Na základě této žádosti je vracen pouze zaplacený kredit, který nebyl účastníkem ke dni ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb BLESKmobil spotřebován, nikoliv zůstatek Bonusového kreditu.

5.       Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 24. 6. 2020.