AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 3. 6. 2024.

Služby obsahu

Služby obsahu je doplňková služba umožňující aktivaci uvítacích melodií, SMS/MMS zpravodajství a stažení multimediálního obsahu do telefonu či počítače, a to přes stránky www.o2knihovna.cz, aplikaci O2 Knihovna (pro Android a iOS) nebo přes SMS zprávu (odesláním klíčového slova na číslo 999888).
Aktuální nabídku všech položek včetně jejich cen naleznete na www.o2knihovna.cz nebo v aplikaci O2 Knihovna.

BALÍČKY HRAZENÉ Z PLATEBNÍ KARTY

Účastník, který má ve vztahu ke svému účastnickému číslu registrovánu v samoobsluze BLESKmobil platební kartu, může platit cenu balíčků KLASIK, TOP, STAR, Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Výhodných 200, 50 MINUT nebo Volání na týden prostřednictvím této platební karty. Úhrada platební kartou v takovém případě znamená, že z platební karty je ihned po objednání balíčku stržena částka ve výši ceny tohoto balíčku, která je připsána (dobita) ve formě kreditu na dané účastnické číslo.

Následně je z kreditu účastníka, je-li jeho kladný zůstatek dostatečný, odečtena cena tohoto balíčku a balíček se aktivuje. Stejným způsobem (tedy pomocí pravidelných plateb z karty v téže výši) jsou hrazeny i následné automatické obnovy balíčku po 30 dnech. Tento způsob placení se nevztahuje na automatické navýšení objemu dat, na jednorázové obnovení objemu dat (FUP reset) ani na platby hovorů nebo SMS po vyčerpání volných jednotek z balíčků.

Pokud v době aktivace či automatické obnovy balíčku úhrada platební kartou  neproběhne, cena balíčku se strhne ze stávajícího kreditu, pokud je dostatečný. Pokud má účastník neuhrazený dluh vůči BLESKmobil (zobrazený jako „záporný“ kredit), uhradí se z připsaného kreditu jako první. V takovém případě nemusí dojít k aktivaci či obnově balíčku z důvodu nedostatečné výše kreditu.

V ostatním se uplatní podmínky balíčků uvedené v ceníku včetně způsobu jejich obnovy.