OTÁZKY A ODPOVĚDI

Připravili jsme pro Vás přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

Řeším problém

KAM SE OBRACET, KDYŽ MÁM PROBLÉM?

Služba BLESKmobil má službu operátora na telefonním čísle: 267 267 061, která je provozována v pracovní dny od 8 do 18 hodin a je zpoplatněna běžnou cenou 2,50 Kč/min.
Tato služba standardně řeší reklamace typu: nedobití kreditu, nefunkčnost SIM karty a ztráty SIM.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ SIM KARTY?

Zakupte novou SIM kartu služby BLESKmobil. Pokud si bude chtít zároveň přenést číslo ze ztracené SIM karty na novou, zavolejte operátorovi na telefon: 267 267 061 a postupujte dle pokynů operátora. 
Operátorovi je nutné nahlásit číslo SIM karty, tzv. ICC ID a PUK ztracené i nové SIM karty.

NEDOBIL SE MI KREDIT

Standardní čas navýšení kreditu po jeho dobití je několik minut. Výjimečně se může stát, že dobití neproběhne okamžitě. V tomto případě doporučujeme vyčkat 24 hodin. Pokud se ani v této lhůtě kredit nenavýší, zavolejte na linku: 267 267 061 a nahlaste nepřičtení kreditu operátorovi, který zajistí nápravu. Zpoplatněný hovor operátorovi Vám bude v tomto případě zpětně připsán ke kreditu.

ZAKOUPENÁ SIM KARTA NENÍ FUNKČNÍ

Tato událost by neměla nastat. Pokud by se tak přesto stalo, doporučujeme zakoupit novou SIM kartu a z ní zavolat operátorovi na linku: 267 267 061, nahlásit tuto skutečnost a sdělit číslo SIM karty, tzv. ICC ID, a PUK nefunkční i nové SIM karty.
Operátor zajistí, že cena za kredit z nefunkční SIM karty (150 Kč) bude připsána na novou SIM kartu (tj. dojde k navýšení jejího kreditu o 150 Kč).
Poplatek za volání na operátora mu bude v tomto případě zpětně připsán ke kreditu. Taktéž může zákazník požádat operátora o přenesení původního čísla z nefunkčních SIM na novou SIM kartu.

ZAPOMNĚL JSEM SVŮJ PIN A BYLA MI ZABLOKOVÁNA SIM KARTA, CO MÁM DĚLAT?

Pokud dojde třikrát za sebou k zadání nesprávného PIN kodu, telefon se zablokuje a odblokovat jej lze pouze zadáním kódu PUK. Jestliže zadáte PUK kód desetkrát za sebou chybně, Vaše SIM karta se definitivně zablokuje. V takovém případě pro další postup kontaktujte operátora BLESKmobil na placené lince 267 267 061.

SMS BYLA PŘI ODESÍLÁNÍ ROZDĚLENA NA NĚKOLIK ZPRÁV, JE TO V POŘÁDKU?

Při psaní SMS s použitím českých znaků – háčků a čárek nad písmeny, je kapacita 1 SMS 70 znaků včetně mezer. Bude-li SMS obsahovat více znaků, bude rozdělena a odeslána po 70 znacích a účtována další SMS. Pro zajištění kapacity 160 znaků na 1 SMS je nutné vypnout před psaním češtinu, nebo nepoužívat v textu SMS čárky a háčky.