SIM karta s počátečním kreditem 100 Kč + 1 GB

  • Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU
  • Pomáhá porovnat různé nabídky služeb
  • Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech