+200 KČ KREDITU 

MĚSÍČNĚ

PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY

Na příspěvek máte nárok, pokud splňujete jednu z následujících podmínek:

O příspěvek můžou žádat osoby v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí. Žadatel proto dokládá Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí, který vydává Úřad práce.

Forma vyplácení příspěvku

Cenové zvýhodnění 200 Kč můžete čerpat pouze u jednoho poskytovatele elektronických komunikací.

Na jaké služby lze příspěvek využít?

Příspěvek 200 Kč můžete využít na běžný provoz, tj. volání, posílání SMS/MMS a dále na mobilní internet. Z tohoto kreditu si navíc můžete aktivovat jakýkoliv hlasový/datový nebo kombinovaný balíček, díky kterému získáte ještě výhodnější sazbu volání nebo mobilní internet, případně obojí. Pokud si zvolíte balíček, jehož cena přesáhne 200 Kč, můžete pro jeho zaplacení použít část Vašeho běžného kreditu, který si dobíjíte.

Přednostně Vám při čerpání jakékoliv služby bude odečítán z kreditu tento 200 Kč kredit, který jste získali jako příspěvek, až po jeho úplném vyčerpání dojde k účtování služeb z Vašeho běžného kreditu. Kompletní nabídku našich balíčků, na které můžete kredit využít naleznete ZDE.

Návod, jak o příspěvek požádat

POZOR!

Od 1. 7. 2023 již nestačí dokládat k žádosti o dávku čestné prohlášení o nízkých příjmech, ale je nutné místo něj k žádosti přiložit úředně ověřené Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí, které v době odeslání žádosti nesmí být starší 30 dnů od jeho vystavení příslušným úřadem práce.

1. Vyplňte ŽÁDOST, kterou naleznete ZDE-->>.

2. Přiložte úředně ověřené Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, které v době odeslání žádosti nesmí být starší 30 dnů od jeho vystavení příslušným úřadem práce.

3. Pošlete dokumenty (vyplněnou žádost + Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi + kopii občanského průkazu), případně žádáte-li v zastoupení nezletilých dětí úředně ověřený rodný list dítěte či úředně ověřenou Listinu o opatrovnictví na adresu: O2 Czech Republic a.s. – BLESKmobil příspěvek, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Ověření kopie dokladů lze vyřídit v Czech point na pobočkách České pošty-->>

4. Vyřizujete-li žádost pro nezletilou osobu, je nutné k žádosti připojit kopii úředně ověřeného rodného listu nezletilé/ho nebo toto čestné prohlášení-->>.

5. Pokud budete žádost vyplňovat ručně, dbejte na čitelnost údajů.

6. Vyčkejte na vyrozumění, které Vám pošleme prostřednictvím SMS po posouzení zaslaných dokladů. V případě, že nám budou některé podklady chybět, budete vyzváni k doložení potřebného.

Kde získám další informace?

Pro více informací volejte naši zákaznickou linku tel. 267 267 061, která je v provozu ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin. Volání na zákaznickou linku je zpoplatněno standardní sazbou za volání do sítí v ČR.