Výpis příspěvků 200 Kč - hlavní stránka / Pro osoby zdravotně postižené ZTP

ZÍSKEJTE 200 KČ KREDITU MĚSÍČNĚ

PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ - ZTP

Na příspěvek máte nárok, pokud splňujete jednu z následujících podmínek:

1. Máte průkaz ZTP/P;

2. Máte průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (plastový ZTP průkaz
obsahuje piktogram přeškrtnutého ucha nebo ZTP průkaz bez piktogramu s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více nebo více než 70 dB);

3. Jste závislí na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III, IV ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách nebo nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje;

4. Vychováváte nebo osobně pečujete o nezletilou osobu, která Vám byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C.

5. Nečerpáte cenové zvýhodnění 200 Kč již u jiného poskytovatele elektronických komunikací.

Forma vyplácení příspěvku

Výše cenového zvýhodnění činí 200 Kč měsíčně a v případě kladného vyřízení Vaší žádosti bude proplácen ve formě měsíčního připsání kreditu ve výši 200 Kč s platností 30 dní na telefonní číslo evidované u společnosti BLESKmobil, které uvedete v žádosti.

Na jaké služby lze příspěvek využít?

Příspěvek 200 Kč můžete využít:

 • na běžný provoz, tj. volání,
 • posílání SMS/MMS
 • a dále na mobilní internet.

Z tohoto kreditu si navíc můžete aktivovat jakýkoliv hlasový/datový nebo kombinovaný balíček, díky kterému získáte ještě výhodnější sazbu volání nebo mobilní internet, případně obojí. Pokud si zvolíte balíček, jehož cena přesáhne 200 Kč, můžete pro jeho zaplacení použít část Vašeho běžného kreditu, který si dobíjíte.

Přednostně Vám při čerpání jakékoliv služby bude odečítán z kreditu tento 200 Kč kredit, který jste získali jako příspěvek, až po jeho úplném vyčerpání dojde k účtování služeb z Vašeho běžného kreditu. Kompletní nabídku našich balíčků, na které můžete kredit využít naleznete ZDE.

Návod, jak o příspěvek požádat

1. Vyplňte žádost, která je ke stažení ZDE-->>

2. Nechte si úředně ověřit kopii dokladu opravňujícího k čerpání příspěvku. Ověřené kopie dokladů lze vyřídit v Czech point na pobočkách České pošty.

 • tj. Rozhodnutí o  ZTP/P
 • nebo Rozhodnutí o ZTP z důvodu úplné
 • nebo praktické hluchoty nebo Lékařskou zprávu, kdy ztráta sluchu dle Fowlera je více jak 85% 
 • nebo Rozhodnutí o příspěvku na péči II.st., III.st., IV.st., případně Listinu o opatrovnictví a rodný list dítěte, žádáte-li v zastoupení nezletilých dětí)

 

3. Pošlete všechny níže vypsané dokumenty poštou na žlutě označenou adresu: 

 • vyplněnou žádost
 • kopii občanského průkazu
 • kopii ZTP/P průkazu
 • úředně ověřenou kopii dokladu opravňujícího k čerpání příspěvku

O2 Czech Republic a.s.
– BLESKmobil příspěvek
Za Brumlovkou 266/2
140 22  Praha 4 - Michle

Seznam všech dokumentu nutných k žádosti o příspěvek 200 Kč

Jaké doklady musím doložit?

1. Pokud vlastníte průkaz ZTP/P, přiložte jeho kopii obou jeho stran

2. Pokud máte průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, musí být na průkazu jasně uvedena úplná nebo praktická hluchota jako důvod zdravotního postižení (znak přeškrtnutého ucha). Pokud to tak není, je ještě potřeba dodat potvrzení lékaře o oboustranné úplné nebo oboustranné praktické hluchotě. Oboustrannou praktickou hluchotou nebo oboustrannou úplnou hluchotou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB;

3. Pokud jste osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III nebo IV potřebujeme úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči. V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznávané do konce roku 2006.

4. Pokud žádáte o příspěvek pro nezletilé dítě, které vychováváte nebo jej máte svěřené do péče, potřebujeme zaslat úředně ověřenou kopii jeho rodného listu, případně vyplněné toto čestné prohlášení-->>

Kde získám další informace?

Pro více informací volejte naši zákaznickou linku tel. 267 267 061, která je v provozu ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin. Volání na zákaznickou linku je zpoplatněno standardní sazbou za volání do sítí v ČR.