ZÍSKEJTE 200 KČ KREDITU MĚSÍČNĚ

PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Na příspěvek máte nárok, pokud splňujete následující podmínky:

1. Máte průkaz ZTP/P;

2. Máte průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (plastový ZTP průkaz
obsahuje piktogram přeškrtnutého ucha nebo ZTP průkaz bez piktogramu s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více nebo více než 70 dB);

3. Jste osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II.,
III. nebo IV. (prokazuje se rozhodnutím nebo oznámením o příspěvku na péči) ve smyslu
zákona 108/2006;

4. Vychováváte nebo osobně pečujete o nezletilou osobu, která Vám byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C.

Forma vyplácení příspěvku

Výše cenového zvýhodnění činí 200 Kč měsíčně a v případě kladného vyřízení Vaší žádosti bude proplácen ve formě měsíčního připsání kreditu ve výši 200 Kč s platností 30 dní na telefonní číslo evidované u společnosti BLESKmobil, které uvedete v žádosti. Cenové zvýhodnění 200 Kč můžete čerpat pouze u jednoho poskytovatele elektronických komunikací.

Na jaké služby lze příspěvek využít?

Příspěvek 200 Kč můžete využít:

 • na běžný provoz, tj. volání,
 • posílání SMS/MMS
 • a dále na mobilní internet.

Z tohoto kreditu si navíc můžete aktivovat jakýkoliv hlasový/datový nebo kombinovaný balíček, díky kterému získáte ještě výhodnější sazbu volání nebo mobilní internet, případně obojí. Pokud si zvolíte balíček, jehož cena přesáhne 200 Kč, můžete pro jeho zaplacení použít část Vašeho běžného kreditu, který si dobíjíte.

Přednostně Vám při čerpání jakékoliv služby bude odečítán z kreditu tento 200 Kč kredit, který jste získali jako příspěvek, až po jeho úplném vyčerpání dojde k účtování služeb z Vašeho běžného kreditu. Kompletní nabídku našich balíčků, na které můžete kredit využít naleznete ZDE.

Návod, jak o příspěvek požádat

1. Vyplňte žádost, která je ke stažení ZDE-->>

2. V případě, že budete zasílat jeden z těchto dokumentů, je nutné zaslat
jejich úředně ověřenou kopii, ověření lze vyřídit v Czech point pracovištích např. na
pobočce České pošty:

 • Rozhodnutí o ZTP/P
 • Rozhodnutí o ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (informace o hluchotě musí
  být uvedena přímo v rozhodnutí, jinak je navíc požadována lékařská zpráva, která
  hluchotu bude potvrzovat, lékařská zpráva nemusí být úředně ověřena)
 • Rozhodnutí nebo oznámení o příspěvku na péči v II., III. nebo IV.st
 • Rodný list nebo rozhodnutí o svěření do péče

Dokumenty opravňující k čerpání příspěvku, u kterých vyžadujeme zaslat kopii:

 • Lékařská zpráva, která potvrzuje úplnou nebo praktickou hluchotu nebo
 • Lékařská zpráva, která obsahuje vyjádření ztráty sluchu ve Fowlerech více jak 85% nebo více jak 70 db nebo
 • Průkaz ZTP, kdy v rozhodnutí je uvedena informace o ztrátě sluchu popsáno výše

 

3. Pošlete všechny níže vypsané dokumenty poštou na žlutě označenou adresu. Některé dokumenty musí být úředně ověřené, jak je popsáno v bodě 2:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost
 • Kopii občanského průkazu
 • Kopii dokladu opravňujícího k pobírání státního příspěvku
 • V případě, že budete státní příspěvek uplatňovat na dítě, zašlete navíc kopii rodného
  listu nebo rozhodnutí o svěření do péče

Všechny zaslané kopie dokladů musí být čitelné a kompletní (obě strany průkazů, všechny
strany rozhodnutí atd.)

O2 Czech Republic a.s.– BLESKmobil příspěvek
Za Brumlovkou 266/2
140 22  Praha 4 - Michle

Seznam všech dokumentu nutných k žádosti o příspěvek 200 Kč

Jaké doklady musím doložit?

1. Pokud vlastníte průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí ZTP/P přiložte jejich kopie
(v případě kopie ZTP/P přiložte kopii obou stran průkazu, na průkazu můžete zakrýt
fotografii, ostatní údaje musí být čitelné. V případě rozhodnutí o ZTP/P přiložte úředně
ověřenou kopii všech stran)

2. Pokud vlastníte rozhodnutí o ZTP, které obsahuje informaci o úplné nebo
praktické hluchotě doložte nám úředně ověřenou kopii všech stran. V případě průkazu ZTP,
který obsahuje piktogram (znak) přeškrtnutého ucha nám doložte kopii obou stran
průkazu, na průkaze můžete zakrýt fotografii, ostatní údaje musí být čitelné. V případě, kdy
rozhodnutí o ZTP neobsahuje informaci o praktické hluchotě a v případě průkazu ZTP který
neobsahuje piktogram (znak) přeškrtnutého ucha je navíc nutné doložit lékařskou zprávu,
která potvrzuje oboustrannou praktickou hluchotu nebo informaci o oboustranné celkové
ztrátě sluchu více jak 85% dle Fowlera nebo více jak 70 db.;

3. Pokud jste osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. Potřebujeme úředně ověřenou kopii rozhodnutí nebo oznámení příslušného úřadu státní správy o přiznání příspěvku na péči (všechny strany) . V tom musí být uveden přiznaný stupeň závislosti II., III. nebo IV. Ta nahrazují zvýšení důchodu pro
bezmocnost přiznávané do konce roku 2006.

4. Pokud žádáte o příspěvek pro nezletilé dítě, které vychováváte nebo jej máte svěřené do péče, potřebujeme zaslat úředně ověřenou kopii jeho rodného listu, případně vyplněné toto čestné prohlášení-->>

Kde získám další informace?

Pro více informací volejte naši zákaznickou linku tel. 267 267 061, která je v provozu ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin. Volání na zákaznickou linku je zpoplatněno standardní sazbou za volání do sítí v ČR.