SOUTĚŽ BLESKMOBILU O MOBILNÍ TELEFONY ALIGATOR A890 SENIOR

VÝHERCI SOUTĚŽE BLESKMOBILU O MOBILNÍ TELEFONY ALIGATOR A890 SENIOR

Harák Josef, Suchdol nad Lužnicí
Jedelský Miroslav, Hrabová
Marková Nikol, Prostějov
Šebek František, Týnec nad Sázavou
Marková Erika, Kostelec nad Orlicí
Matoušková Miluše, Praha
Osička Luděk, Břeclav
Kulhavý Ladislav, Praha
Čermák Vladimír, Nová Paka
Kalvodová Božena, Přemyslovice

Soutěž probíhá v deníku Blesku v období od 28. 6. 2019 do 30. 6. 2019. Vyhrává 10 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC mezera E-MAIL

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JAN SRP UZSKA 8 BRNO 60200 J.SRP@VOLNY.CZ

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v deníku Blesk dne 28. 6. 2019.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne.

Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.

Výherci budou vylosováni dne 2. 7. 2019.

Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 9-17 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:

10x mobilní telefon Aligator A890 Senior

Pro každého výherce: 1x mobilní telefon Aligator A890 Senior.

Vylosovaní výherci budou informováni o výhře SMS zprávou zaslanou do 2 pracovních dnů po jejich vylosování na telefonní číslo, ze kterého odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí.

Výherci soutěže budou zveřejněni do 3. 7. 2019 na www.bleskmobil.cz/soutez.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou ve výherní SMS zprávě do 30 dnů od jejich vylosování. Výherci jsou povinni převzít ceny, resp. umožnit jejich předání v uvedené lhůtě. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v deníku Blesk, v němž byla daná soutěž uveřejněna nebo na www.blesk.cz nebo na www.bleskmobil.cz/soutez, Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v deníku Blesk a na webových stránkách www.blesk.cz a www.bleskmobil.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit anebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CZECH PRINT CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V Praze dne 28. června 2019