Volejte 267 267 061

AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 1.10.2021.

Základní služba

BLESKmobil TARIF

Vnitrostátní volání v ČR

Při volání v ČR se od spojení hovoru účtuje první celá minuta a pak se účtuje po vteřinách.

Odeslané zprávy (všechny zóny):
SMS za 5 Kč MMS za 9,50 Kč

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Účtování v zónách A, B je za započatou minutu a následně po vteřinách.

Ceny mezinárodního volání, SMS a MMS

Čl. 5a Nařízení (EU) 2015/2120 stanovuje maximální cenu pro spotřebitele u volání a SMS do EU, a to v období od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022 ve výši 5,98 Kč/min. vč. DPH a 1,88 Kč/SMS vč. DPH.

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Účtování v zónách A, B je za započatou minutu a následně po vteřinách.

EU aktuálně zahrnuje tyto země:
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie).