Volejte 267 267 061

AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Ceník je platný od 13.10.2020

Základní služba

BLESKmobil TARIF

Vnitrostátní volání v ČR

Volání do všech sítí v ČR2,50 Kč
SMS do všech sítí v ČR1,50 Kč
MMS do všech sítí v ČR 5,00 Kč

Při volání v ČR se od spojení hovoru účtuje první celá minuta a pak po vteřinách.

Ceny mezinárodního volání, SMS a MMS platné od 15. 5. 2019

ZÓNA A

Cena za minutu volání do zahraničí10,00 Kč*
SMS na zahraniční číslo5,00 Kč*
MMS na zahraniční číslo9,50 Kč

*V rozsahu článku 5a Nařízení (EU) 2015/2120 však jen do výše tam určené maximální ceny.

Čl. 5a Nařízení (EU) 2015/2120 stanovuje maximální cenu pro spotřebitele u volání a SMS do EU, a to v období od 15. 5. 2019 do 14. 5. 2020 ve výši 5,89 Kč/min. vč. DPH a 1,86 Kč/SMS vč. DPH.

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Účtování v zónách A, B je za započatou minutu a následně po vteřinách.

ZÓNA B

Cena za minutu volání do zahraničí20,00 Kč*
SMS na zahraniční číslo5,00 Kč*
MMS na zahraniční číslo9,50 Kč

EU aktuálně zahrnuje tyto země:
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (Velká Británie), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie