AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 15. 5. 2024.

Základní služba

BLESKmobil TARIF

Vnitrostátní volání v ČR

Při volání v ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60). Stejně se počítá i spotřeba volných jednotek.

Odeslané zprávy (všechny zóny):
SMS za 5 Kč MMS za 9,50 Kč

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. V zónách A, B se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).

Ceny mezinárodního volání, SMS a MMS

Čl. 5a Nařízení (EU) 2015/2120 stanovuje maximální cenu pro spotřebitele u volání a SMS do EU, a to v období od 15. 5. 2024 do 14. 5. 2025 ve výši 5,40 Kč/min. a ve výši 1,70 Kč/SMS vč. DPH (po zaokrouhlení na desetihaléře dolů).

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. V zónách A, B se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).

EU aktuálně zahrnuje tyto země:
Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie).