Volejte 267 267 061

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Připravili jsme pro Vás přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

Přenos původního telefonního čísla k BLESKmobilu

MOHU SI PŘENÉST SVÉ AKTUÁLNÍ ČÍSLO K BLESKMOBILU? 

Ano, kontaktujte opouštěného poskytovatele mobilních služeb, u kterého máte vypořádané veškeré závazky a požádá jej o tzv. ČVOP (Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele).

Zakupte a aktivujte SIM kartu BLESKmobilu. Aktivace proběhne prvním zavoláním, odesláním SMS nebo připojením k Internetu.

Přihlaste se do internetové samoobsluhy na www.bleskmobil.cz a postupuje dle návodu v odkazu „Přenést číslo“ nebo zavolejte na zákaznickou linku: 267 267 061 (volání je zpoplatněno standardní minutovou sazbou za volání do všech sítí v ČR). Zde podejte žádost o přenesení čísla a vložte kód ČVOP.

JAK DLOUHO TRVÁ PŘENOS TELEFONNÍ ČÍSLA? 

Přenos čísla je proveden standardně během 4 pracovních dnů od autorizace ČVOP. Číslo bude přeneseno v případě, že k okamžiku přenesení nebude vyčerpán Kredit. K přenosu dochází během noci mezi 0:00 až 6:00.

KOLIK ZAPLATÍM ZA PŘENOS ČÍSLA? 

Přenos čísla je zcela zdarma. 

DOŠLO KE ZPOŽDĚNÍ PŘENOSU TELEFONNÍHO ČÍSLA, JAK MÁM POSTUPOVAT? 

Pokud dojde ke zpoždění přenosu, obraťte se na operátora na lince: 267 267 061 a nahlaste zpoždění přenosu čísla. Operátor zjistí aktuální stav přenosu a bude Vás informovat o dalších krocích. Cena za volání na linku: volání je zpoplatněno standardní minutovou sazbou za volání do všech sítí v ČR. 

JAK ZJISTÍM, ŽE BYLO TELEFONNÍ ČÍSLO PŘEVEDENO K BLESKMOBILU?

O průběhu procesu je zákazník průběžně informován prostřednictvím SMS na zvolené kontaktní mobilní číslo. 

NEMŮŽE DOJÍT K VÝPADKU DOSTUPNOSTI TELEFONNÍHO ČÍSLA? 

Nemůže. V okamžiku přerušení dostupnosti na přenášeném mobilním čísle v síti, z níž zákazník přechází, je zároveň aktivována dostupnost v síti BLESKmobil, takže nedojde k tomu, že by číslo nebylo dostupné vůbec. 
Po informaci o provedeném přenesení čísla je nutné vypnout a zapnout telefon, v němž máte vloženou SIM kartu BLESKmobilu.

JAKÝ PIN A PUK MÁM POUŽÍVAT PO PŘENOSU TELEFONNÍHO ČÍSLA? 

PIN a PUK kódy SIM karty zůstávají stejné jako u SIM karty BLESKmobilu, ze které byl přenos čísla iniciován.

BUDE MI S ČÍSLEM PŘEVEDEN I NEVYČERPANÝ KREDIT? 

Nevyčerpaný kredit se s převedením čísla nepřenáší, proto doporučujeme kredit vyčerpat u původního operátora a teprve poté přenést číslo ke službě BLESKmobil. Přenášíte-li si číslo z předplacené karty, doporučujeme Vám zanechat alespoň minimální kladný zůstatek kreditu na přenášené SIM kartě.

MÁM NA STÁVAJÍCÍ SIM KARTĚ ULOŽENÉ KONTAKTY, BUDOU MI PŘEVEDENY SPOLEČNĚ S ČÍSLEM?  

Pokud chcete telefonní čísla uložená na původní SIM kartě přenést na SIM kartu BLESKmobilu, musíte si je nejprve zkopírovat z původní SIM karty do telefonu a poté z telefonu na SIM kartu BLESKmobilu.

JE MOŽNÝ PŘECHOD Z TARIFU 02 NA BLESKMOBIL A OPAČNĚ?

Ano, změna z tarifu O2 na tarif BLESKmobilu a opačně je realizována postupem pro přenesení čísla k jinému poskytovateli.